Portada • Start Page >> N. 19 Portada • Start Page

N. 19 • 2015

xavier besalú, Universitat de Girona • Guest Editor
N. 19 Portada • Start Page
Habitar i educar en temps de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Living and education in times of crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Habitar y educar en tiempos de crisis • Xavier Besalú, Universitat de Girona
Artículos • Articles
Cap a la conquesta del dret a l’habitatge a través de l’empoderament • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Hacia la conquista del derecho a la vivienda a través del empoderamiento • Carlos Macías, portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona
Question de l'habitat et de l'urbain : réfléchir sur l’Afrique en partant de l’ Afrique • Sidiki DAFF, président du Centre de Recherches Populaires pour l'Action Citoyenne-CERPAC
La problemàtica de l’habitatge i la qüestió urbana: una reflexió sobre l’Àfrica des de l’Àfrica • Sidiki DAFF, president del Centre de Recherches Populaires pour l’Action Citoyenne -CERPAC
Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view • Paul Maquet Makedonski, sociologist, urbanist, university professor and activist in the fight for the right for housing
Explorando nuevas formas de concebir y de abordar el problema de la vivienda desde el campo popular • Paul Maquet Makedonski, sociólogo, urbanista, profesor universitario, y activista por el derecho a la vivienda
PARLEM D'HABITATGE? • Josep M. Vilanova i Claret, Professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Investigador de l'Institut Interuniversitari de Recerca Hàbitat, Turisme, Territori
¿HABLAMOS DE VIVIENDA? • Josep M. Vilanova i Claret, Profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Investigador del Instituto Interuniversitario de Investigación Hábitat, Turismo, Territorio
Poema • Poem
Where • Mary Jo Bang
Documental • Documentary
La Plataforma

Rizoma freireano 19. habitar y educar en tiempos de crisis • Sumario
Rhizome freirean 19. inhabiting and educate in times of crisis • Summary
Rizoma freireano 19. habitar e educar em tempos de crise • Resumo
Rizoma freireà 19. habitar i educar en temps de crisi • Sumari

# Título del artículo • Article's title • Título do Artigo • Títol article Autor • Author Lecturas • Hits
1 Habitar i educar en temps de crisis Xavier Besalú 2197
2 EN Xavier Besalú 1902
3 ES Xavier Besalú 2353
4 Cap a la conquesta del dret a l’habitatge a través de l’empoderament Carlos Macías 2238
5 ES Carlos Macías 2848
6 Question de l'habitat et de l'urbain : réfléchir sur l’Afrique en partant de l’ Afrique Sidiki DAFF 2798
7 CA Sidiki DAFF 2169
8 Exploring new ways of understanding and tackling the housing question from a popular point of view Paul Maquet Makedonski 2308
9 ES Paul Maquet Makedonski 3127
10 PARLEM D'HABITATGE? Josep M. Vilanova i Claret 2150
11 ES Josep M. Vilanova i Claret 1982
12 Where Mary Jo Bang 1940